Opphavsrett | Konfidensialitet  | Webmaster
Hjem | Våre tjenester | Våre behandlere | Om MedOslo | Kontakt oss
kompetansesenter for muskel og skjelettlidelser,
hodepine og nevrologi
Monica Rønne Drottning
Majorstuhuset, Valkyriegaten 8, 0366 Oslo
time@medoslo.no
Optimal helse for å leve det gode liv !
Tilrettelagt av:
Treningsveiledning
Spesifikk og generell trening er nødvendig ved alle muskelskjelettlidelser - også for å hindre nye skader for den som har blitt helt bra. Vår behandlingsform legger vekt på medisinsk treningsterapi under veiledning av fysioterapeut, kombinert med samtaler og undervisning i kroppens oppbygning og forebygging av nye plager.

Smertepasienter har ofte dårlig kondisjon og trenes i hjerte-smertegruppe etter Ullevålmodellen. Våre idrettsmedisinere setter opp graderte treningsprogrammer med lav dosering tilpasset overtrente personer og personer med kronisk tretthetssyndrom. Alle behandlere arbeider etter Verdens Helseorganisasjons internasjonale klassifikasjon av funksjon og funksjonshemming (ICF).
Trening med medisinball er effektivt både for styrke og balanse.
Treningsveiledning