kompetansesenter for muskel og skjelettlidelser,
hodepine og nevrologi
Monica Rønne Drottning
Optimal helse for å leve det gode liv !
Telemedisin
MED Oslo har Norges største behandlernettverk for hodepine og muskelskjelett lidelser via Telemedisin.

MED Oslo har  de siste år bygget opp et  telemedisinske kompetansenettverk for muskelskjelett lidelser. Våre behandlere kan kontakte andre behandlere over hele Norge for å delta i vurderingen av pasienten. Dette gir en helt ny mulighet til å sette sammen unike fagteam.

Via telemedisin inngår behandleren og spesialistens i samme team og de kan diskutere behandlingen og gjøre nødvendige undersøkelser mens pasienten er  tilstede. Man unngår misforståelser som lett kan oppstå ved henvisninger. Konsultasjonen blir også en læremulighet for behandlerne hvorgjennom de øker sin kompetanse og blir mer kompetente.

Telemedisin er samfunnseffektivt og miljøvennlig. Både pasienter og samfunn tjener på å unngå reisetid som ofte er smertefull for den pasientgruppe vi behandler. Når det kan være opptil et års ventetid på spesialister i nevrologi, taper både pasienter, pårørende, arbeidsgivere og samfunnet på at pasienten må vente lenge på behandling.
Hjelp av spesialisten når du trenger det - ingen misforståelser - ingen kø.
Telemedisin
Majorstuhuset, Valkyriegaten 8, 0366 Oslo
time@medoslo.no
Opphavsrett | Konfidensialitet  | Webmaster
Hjem | Våre tjenester | Våre behandlere | Om MedOslo | Kontakt oss
Tilrettelagt av: