kompetansesenter for muskel og skjelettlidelser,
hodepine og nevrologi
Monica Rønne Drottning
Optimal helse for å leve det gode liv !
Arbeidsrettet Rehabilitering
Raskere tilbake til arbeid med arbeidsrettet rehabiliteringsplan

Sykmelding kan unngås eller forkortes. Halvparten av muskelskjelettlidelsene består av sammensatte lidelser hvor flere belastninger ofte over tid fører til nedsatt arbeidsevne. De fleste kunne vært behandlet år før plager blir til sykdom. Arbeidsgiver har i.flg arbeidsmiljøloven plikt til å tilrettelegge arbeidet for og følge opp sine sykmeldte ansatte. Senest etter 8 ukers sykmelding må pasienten være i en eller annen arbeidsrettet aktivitet hvis mulig. Våre behandlere har erfaring fra ARR i bedrift og Raskere Tilbake og er vant til samarbeid med bedrifter og NAV som en viktig del av rehabiliteringen. De vil nedfelle og koordinere rehabiliteringsplanen mellom pasient, behandlere og arbeidsgiver.
Det er lettere å komme tilbake til fullt arbeid hvis man ikke er helt sykmeldt.
Majorstuhuset, Valkyriegaten 8, 0366 Oslo
time@medoslo.no
Opphavsrett | Konfidensialitet  | Webmaster
Hjem | Våre tjenester | Våre behandlere | Om MedOslo | Kontakt oss
Tilrettelagt av:
Arbeidsrettet Rehabilitering