kompetansesenter for muskel og skjelettlidelser,
hodepine og nevrologi
Nevrolog Monica Drottning-Rønne
Optimal helse for å leve det gode liv !
MED Oslo ble startet i 2007 som et ”Head and Spine Centre of Excellence” på Smestad i Oslo.
Det ble opprettet som en kompetanseklinikk for utreding, behandling og rehabilitering av pasienter med muskel-skjelettlidelser, idrettskader, hodepine og andre nevrologiske sykdommer med behov for rehabilitering. 

MED Oslo skal være en aktiv behandlingsklinikk som standardiserer og legger opp behandlingsstrategier, øvelsesprogrammer for pasienter, kurs og annen undervisning for pasienter og behandlere, samt informasjon og foredrag nasjonalt og internasjonalt.

MED Oslo har bygget opp behandlingsstrategier basert på medisinsk faglig erfaringer til de 5 behandlere som startet klinikken.

Svein Nilsson og Peer H. Staff, begge spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, har vært ledende i å bygge opp fysikalsk medisin i Norge. De har begge også vært idrettsmedisinere ansvarlig for behandling og trening av mange av våre toppidrettsutøvere i mange tiår. Peer H. Staff har vært en av initiativtakerne til å innføre videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og nevrologi.
Kjell Braathen, kiropraktor utdannet ved University of Chicago, har jobbet en årrekke i team med Svein Nilsson på Norsk Idrettsmedisinsk Institutt - NIMI - som Nilsson var med å starte. De begynte å bruke telemedisin da Nilsson flyttet deler av sin praksis til Kongsvinger. Han var tidligere aktiv håndballspiller og har betydelig erfaring med idrettskader. I tillegg til rygg, skulder og nakkelidelser, har han spesiell kompetanse på instabilitet og feilfunksjon i fot/ankel.
Brit Hellesnes, fysioterapeut, bygget opp hjerterehabiliteringen i Norge som etter hvert ble utvidet til hjerte-smertegrupper med gruppetrening kombinert med samtaler og undervisning 3 timer pr uke. Hun var tidlig ute med å bruke kognitive teknikker i samtalene.
Monica Drottning-Rønne er nevrolog med utdanning i psykologi, sosiologi og kriminologi fra Universitetet i Oslo, 4 år ved Norsk Akademi for Naturmedisin, samt videreutdannelse i nevrologi fra Queen Square i London. Hun har i fra 1993-1997 sammen med Peer H. Staff ledet Norges største forskningsprosjekt om nakkeslengskader. En oppfølgingsstudie på behandling av kroniske nakkeslengpasienter ble utført sammen med Svein Nilsson og Kjell Braathen på NIMI. Slik ble grunnlaget ble lagt for MED Oslo.

MED Oslo har videreutviklet behandlingsstrategier for nakkeslengpasienter basert på felles erfaring. Kognitive prinsipper er innført og behandlingen er tilpasset pasienter sykmeldt pga hodepine, smertetilstander i rygg, skulder og nakke, nevrologiske lidelser, stresslidelser, kronisk tretthetssyndrom. Peer H. Staff og Monica Drottning-Rønne har utviklet behandlingsstrategier for å få denne pasientgruppen raskt tilbake i arbeid.

Monica Drottning-Rønne er medisinsk faglig ansvarlig ved MED Oslo. Hun har de siste 20 år forsket på nakkesmerter og hodepine. Alle 5 behandlere
har holdt mange nasjonale og internasjonale foredrag og kurs for medisinerstudenter, leger, spesialister, andre faggrupper, samt populærvitenskapelige innlegg i aviser, tidskrifter, ukeblader, radio og TV.

Forespørsler om kurs og foredrag kan sendes på post@medoslo.no

MED Oslo bygger opp et telemedisinsk behandlernettverk med behandlere utenfor klinikken. Da kan vi skreddersy kompetanse-team tilpasset den enkelte pasient. Behandling og oppfølging kan helt eller delvis utføres på pasientens hjemsted. MED Oslo skal gi alle behandlere i nettverket en felles faglig plattform.

Om Med Oslo
Om Med Oslo
Leger uten grenser
Majorstuhuset, Valkyriegaten 8, 0366 Oslo
time@medoslo.no
Opphavsrett | Konfidensialitet  | Webmaster
Hjem | Våre tjenester | Våre behandlere | Om MedOslo | Kontakt oss
Tilrettelagt av: