kompetansesenter for muskel og skjelettlidelser,
hodepine og nevrologi
Nevrolog Monica Drottning-Rønne
Optimal helse for å leve det gode liv !
Konfidensialitet
Støtt leger uten grenser
PERSONVERN OG KONFIDENSIALITET

I enkelte tilfeller ber Med Oslo om at du registrerer deg og oppgir personopplysninger. Dette gjelder for eksempel når du sender epost via "Kontakt Oss" siden vår. Med Oslo lagrer ikke denne informasjonen, og bruker den kun til å kommunisere med deg og registrere din time.

Informasjon om nettsidebruk
Hver gang du besøker Med Oslo sin  hjemmeside lagres informasjon om din IP-adresse, nettleser, domenenavn, påloggingstider, Internett-leverandør og hvilket nettsted du besøkte sist. Vi samler også inn informasjon som url-en til nettsiden du besøkte før, og når du besøker nettsiden vår. Disse opplysningene viser hvordan du bruker Med Oslo sitt nettsted. Vi bruker også anonym og oppsamlet data til å lage statistikker og rapporter for ulike typer bedriftsbruk.

Utlevering av informasjon
Med Oslo behandler personlige opplysninger konfidensielt etter gjeldende lover for behandlere i helsevesenet. Vi utleverer ikke opplysninger til tredjeparter, f.eks forsikringsselskaper, arbeidgiver eller familiemedlemmer, med mindre du har gitt skriftlig tillatelse til det. Pasientjournalen er et offentlig dokument. Vi følger til enhver tid helse departementets retningslinjer for utlevering av journalopplysninger.

Pårørende eller andre som ønsker informasjon om behandlingen eller ønsker å bidra til denne bes om å bestille time sammen med pasienten. Opplys gjerne om dette på forhånd så det kan settes av tid. Ved kronisk sykdom er det en stor fordel å ha pårørende med som et team rundt rehabilitering av pasienten.
Majorstuhuset, Valkyriegaten 8, 0366 Oslo
time@medoslo.no
Opphavsrett | Konfidensialitet  | Webmaster
Hjem | Våre tjenester | Våre behandlere | Om MedOslo | Kontakt oss
Tilrettelagt av: