kompetansesenter for muskel og skjelettlidelser,
hodepine og nevrologi
Monica Rønne Drottning
Optimal helse for å leve det gode liv !
Medisinsk genetikk
Medisinsk genetikk ? en enkel blodprøve kan gi svaret. Svimmelhet og besvimelser, uregelmessig hjerterytme, gjentatte aborter og mange andre symptomer kan være mer alvorlig hvis det ligger en genfeil under. Særlig hvis flere i familien har liknende symptomer eller en arvelig sykdom, kan gentesting gjøre at man kan sette igang de rette forebyggende tiltak som forhindrer eller reduserer faren for alvorlige hendelser.  Medisinsk genetikk har hatt en rivende utvikling de siste årene.  Man kan i dag kartlegge, forebygge og behandle sykdom på en annerledes måte enn tidligere.

Mange har sykdommer i sin familie som det kan være viktig å finne ut mer om. Når det for eksempel gjelder hjertesykdommer/ karsykdommer/ blodproppsykdommer og familiemedlemmer med plutselig uventet hjertedød i ung alder, er det viktig å få en gjennomgang av hva dette kan dreie seg om og å eventuelt få utført genetiske tester.

I mange tilfeller vil det være mulig å « bypasse»  våre gener ved å forebygge og behandle i rett tid. Det er mange som har en sykdomstilstand som de aldri har fått noen sikker diagnose på og dette vil man i dag med medisinsk genetiske metoder ofte kunne avdekke. Fasiten er således ofte tilgjengelig. 

Kunnskap og visshet betyr mye for livskvalitet og helseprognose. Ved for eksempel gjentatte aborter og barnløshet spiller medisinsk genetisk utredning også ofte en avgjørende rolle for å gi forklaring på tilgrunnliggende årsak.  Vår genetiker har lang erfaring i å veilede om testenes betydning for deg og din familie.
Genetikk
Majorstuhuset, Valkyriegaten 8, 0366 Oslo
time@medoslo.no
Opphavsrett | Konfidensialitet  | Webmaster
Hjem | Våre tjenester | Våre behandlere | Om MedOslo | Kontakt oss
Tilrettelagt av: