kompetansesenter for muskel og skjelettlidelser,
hodepine og nevrologi
Monica Rønne Drottning
Optimal helse for å leve det gode liv !
Våre behandlere skriver spesialisterklæringer som vurderer de medisinske følgene av personskade i erstatningssaker. Vi har spesialkompetanse på nakke- og rygg skader, skader av nervesystemet og muskel-skjelettsystemet.

Nevrolog Monica Drottning-Rønne har sammen med spesialist i fys.med og rehab. Peer Staff  har utført landets største undersøkelse på følger av nakkesleng ulykker og har vært ledende for retningslinjer for behandling av slike skader. Dette har blitt videreutviklet ved MED Oslo. De har laget kurs om håndtering av nakkeslengskader for leger og andre behandlere hvor presisering av akuttjournalens viktighet for vurdering i forhold til årsakssammenheng og brosymptomer presiseres i egen forelesning både nasjonalt og internasjonalt.

Oppdragene rekvireres enten av skadelidtes advokat eller av forsikringsselskapene.
Spesialisterklæringer
MED Oslo tilbyr også utredning og behandling for deg som er forsikringskunde.
Timebestilling skjer etter kontakt med ditt forsikringsselskap som gir forhåndsgodkjenning av din sak/behandling, og du må derfor først ta kontakt med dem. Noen forsikringsselskaper krever henvisning til spesialist fra fastlegen. Da må dette ordnes FØR timen hos spesialisten hvis de skal betale for behandlingen.
Nakkeslengskader er den vanligste skaden ved spesialisterklæringer.
Spesialisterklæringer
Majorstuhuset, Valkyriegaten 8, 0366 Oslo
time@medoslo.no
Opphavsrett | Konfidensialitet  | Webmaster
Hjem | Våre tjenester | Våre behandlere | Om MedOslo | Kontakt oss
Tilrettelagt av: