kompetansesenter for muskel og skjelettlidelser,
hodepine og nevrologi
Nevrolog Monica Drottning-Rønne
Optimal helse for å leve det gode liv !
Alt innhold på www.medoslo.no er opphavsrettslig beskyttet. Rettighetshaver er Basic Information. Vi tilstreber å presentere korrekt informasjon på våre nettsider, men kan ikke garantere at alt innhold til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Innhold og design på nettsidene kan kun benyttes til personlig og ikke kommersiell bruk. All annen bruk, som for eksempel videreformidling av informasjon er ikke tillatt uten skriftlig samtykke.

Basic Information aksepterer bruk av pekere til
www.medoslo.no så fremt det er pekere til hele nettsider, uten bruk av rammer eller andre tillegg/endringer. Det er ikke tillatt å etablere pekere som innebærer en kopiering eller en kopierings-/nedlastingsmulighet, eller pekere til enkeltstående elementer som f.eks. lyd, video og fotografier. Utdrag av informasjon fra sidene kan benyttes ved kildehenvisning til www.medoslo.no, dersom kildehenvisningen står tydelig på samme side i forbindelse med teksten. Kopiering eller nedlasting i strid med dette kan medføre erstatningsansvar. 
Basic Information fraskriver seg ansvaret for urettmessig kopiering, bruk eller gjengivelse av bilder som er benyttet på nettsidene. Norsk rett regulerer forholdet mellom Med Oslo, Basic Information og brukere av nettstedet
www.medoslo.no og eventuelle tvister avgjøres med verneting i Norge.

Forbehold
Basic Information anser informasjonen på internettsidene til Med Oslo som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig.

De linker som er lagt ut på nettsidene har som formål å avhjelpe ditt informasjonsbehov. Vi påtar oss ikke noe ansvar for det materiale som er utarbeidet eller publiseres av tredjepart selv om sidene våre inneholder linker til slike sider. Tredjeparten har selv ansvaret for at publisering på sine nettsider er i overensstemmelse med lover og regler. Vi tar ikke ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på slike sider.

Spørsmål og innspill vedrørende innhold på våre nettsider rettes til: webmaster@medoslo.no
Opphavsrett
Støtt leger uten grenser
Om Med Oslo:
Majorstuhuset, Valkyriegaten 8, 0366 Oslo
time@medoslo.no
Opphavsrett | Konfidensialitet  | Webmaster
Hjem | Våre tjenester | Våre behandlere | Om MedOslo | Kontakt oss
Tilrettelagt av: