kompetansesenter for muskel og skjelettlidelser,
hodepine og nevrologi
Monica Rønne Drottning
Optimal helse for å leve det gode liv !
Botox - Medisinsk behandling med botulinumtoxin, diagnostiske injeksjoner og blokkader.
MED Oslo er et BTX "centre of excellence".
Vi tilbyr høy internasjonal ekspertise basert på klinisk erfaring og forskning. Vi følger internasjonale retningslinjer som oppdateres årlig. Vi arbeider aktivt for å gi høy kvalitets informasjon om behandling med Botulinumtoxin type A til pasienter, behandlere og publikum generelt.Nevrolog Monica Drottning-Rønne er ansvarlig for BTX behandlingen ved MED Oslo. Hun forsker ved Universitetet i Oslo på effekten av Botox på cervikogen hodepine.

Botulinum toxin A har i mange tiår vært brukt på spastisitet etter skader og sykdom i sentralnervesystemet.  Virkningen er en forbigående lammelse av muskulatur ved at muskelens evne til å trekke seg sammen ødelegges.
Denne kommer tilbake etter ca 3 måneder. Botulinum toxin A har også en direkte smertemodulerende effekt.
Botulinum toxin A har i tiltakende grad blitt brukt mot migrene, og medisinen har i det siste året fått denne indikasjonen både i  England og USA. Ved migreneklinikken ved MED Oslo har vi brukt dette som et ledd i behandlingen i flere år. Anslagsvis 60% av pasientene har god effekt både på antall anfall og anfallsstyrke. Spesielt pasienter med høyt spenningsnivå i muskulatur, med nakke eller ryggskader, har nytte av Botulinum toxin A. Der man ikke finner underliggende skade på billeddiagnostikk, vil de færreste trenge denne behandlingen i mange år. Vi behandler også patologisk svette i hender, under føtter og armhuler, skrivekrampe,  hemifacial spasme, "leamus" rundt øyne, dystonier hos pasienter med parkinsonisme eller andre nevrologiske lidelser.

Vi setter også diagnostiske injeksjoner og nerveblokkader. Injeksjoner for lokalisering og behandling av muskelskjelettlidelser settes av spesialister
Se hva Dagbladet sier: http://www.dagbladet.no/2010/10/26/tema/helse/migrene/botox/hodepine/14014723/
Botulinumtoxin A - BTX -  injisert  riktig  av kompetent helsepersonell er ikke farlig
Copyright | Konfidensialitet  | Webmaster
Hjem | Våre tjenester | Våre behandlere | Om MedOslo | Kontakt oss
Botox
Majorstuhuset, Valkyriegaten 8, 0366 Oslo
time@medoslo.no
Opphavsrett | Konfidensialitet  | Webmaster
Hjem | Våre tjenester | Våre behandlere | Om MedOslo | Kontakt oss
Tilrettelagt av: